AB Sorthøjparken 2. - Aalborg

Andelsboligforeningen er anden etape af byggeriet på Hasselhøj i Aalborg, som omfatter 18 lejligheder beliggende i nr. 1 og 2.

Byggeriet blev opført i 2005-06 og var indflytningsklar i april/maj 2006. I 2006 blev byggeriet præmieret af Aalborg Kommune, med følgende motivering:

Komiteen for bygningspræmiering i Aalborg præmierede i 2006 Hasselhøj 1-6 for den samlede bebyggelse, der udgør en flot helhed i kanten af udbygningen af Sorthøj

Beskrivelse:

Med enestående udsigt over byen, det åbne land og Limfjorden er bebyggelsen Sorthøjparken placeret på flere plateauer i landskabet, så udsigten udnyttes bedst muligt fra alle bygninger. Bebyggelsen ligger markant i det bløde bakkede landskab med de elegante og veldefinerede hvide bygningskroppe.

Kontakten til landskabet på opholdsarealerne mellem bygningerne brydes af de lange carportbygninger, hvilket ikke fratager en hel del af udsynet.

Boligerne er udformet med store glaspartier og balkoner ud mod det åbne landskab, hvilket giver optimale forhold for de enkelte lejligheder. Materialevalget er gennemgående enkelt og gedigent, og er udført med en fin detaljering. Bebyggelsen afslutter hele Sorthøj-området flot og tilfører området en yderligere kvalitet.

De samlede bebyggelser rummer i alt 45 lejligheder med tilhørende carporte samt et fælleshus.

Arkitekt: Østergaard Arkitekter ApS

Bygherre: Andelsboligforeningen Sorthøjparken 1 + 2 og KUBEN Byggeadministration A/S

NYHEDER

14-01-2015

Afhentning af Storskrald

Se hjemmesiden www.skidt.dk/affaldsguide

og søg på "dit vejnavn"  for at se datoer for afhentning!